Deze pagina is mede mogelijk gemaakt door 26045 Comb. Everts

Welkom bij het
Stamboek Blauwe Texelaars
leden@stamboekblauwetexelaars.nl


De geschiedenis van de Blauwe Texelaar
De naam zegt het al. We spreken over een Texelaar met een blauwe vacht. Al zijn er waarschijnlijk altijd wel spontaan kleurvarianten ontstaan uit de Texelaar, toch werd er pas in 1977 nader aandacht aan besteed. Sinds de 70-er jaren zijn enkele fokkers deze kleurslag van de Texelaar zuiver gaan fokken. Omdat de behoefte bestond het fokmateriaal goed te registreren, werd in 1983 de fokclub 'Blauwe Texelaars' opgericht. Het gebruik van de aanduiding 'blauw' komt voort uit het feit, dat als men de vacht van het betreffende dier opendrukt, een staalblauwe kleur in de wol zichtbaar is.

Het doel van het stamboek
Het Stamboek Blauwe Texelaars stelt zich ten doel schapen te fokken die:
 • ruim en solide van bouw zijn
 • een goede ontwikkeling combineren met voldoende lengte
 • een prima bespiering kennen, met name in de rug en achterhand
 • correct beenwerk bezitten
 • een gesloten en fijne vacht hebben
 • uitstekende moedereigenschappen combineren met een hoge vruchtbaarheid
 • lammeren geven met een prima vlees-vet verhouding en een hoge groeisnelheid
 • in vachtkleur en aftekening aan de eisen van het fokregelement voldoen

Werkwijze van het stamboek
Het stamboek valt of staat bij een goede registratie. Daarom moeten de leden ieder jaar een deklijst en een geboortelijst inzenden. In het najaar worden de ooien en rammen gekeurd en kunnen als halfjarige voorlopig en als anderhalf jarige definitief in het stamboek worden ingeschreven. De eigenaar ontvangt van ieder dier een keuringsrapport.
een viertal ooien
Bij deze keuring wordt gelet op: ontwikkeling, bespiering, evenredigheid, type, beenwerk, vacht, aftekening en algemeen voorkomen. Ook worden afzonderlijke onderdelen beoordeeld. Predikaten als sterooi of premieram kunnen worden toegekend aan best fokkende dieren. Zowel voor niet zwoegervrije als certificaatwaardige bedrijven wordt jaarlijks een keuring georganiseerd.

Wat doet het stamboek voor haar leden
Het contact van het stamboek met haar leden vindt plaats op verschillende manieren:
 • Op de reeds genoemde keuringsdagen.
 • Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
 • Door middel van schriftelijke informatie verstrekt vanuit het secretariaat en via publicaties in het clubblad.
 • In het najaar bij de voorlopige en definitieve keuringen.
 • Door middel van demonstraties.
 • Via publicaties in vakbladen.

De blauwe texelaar: rustig en plezierig in de omgang.

De vererving en kenmerken
Door het bijhouden van afstammings- en lammerenproductiegegevens, probeert het stamboek een goede vruchtbaarheid in stand te houden en zonodig te verbeteren. Ook is registratie van groot belang bij de kleurvererving en inzicht in de bloedlijnen. De Blauwe Texelaar is voortgekomen uit witte Texelaars die de kleurfactor 'blauw' bij zich dragen. Uit een paring van twee witte schapen met beide de factor voor de blauwe kleur kunnen blauwe lammeren worden geboren (25% kans). Deze blauwe dieren zijn fokzuiver voor de kleur blauw en de paring blauw met blauw geeft altijd weer blauw.
de binnenkant van de vacht
De kenmerken van de Blauwe Texelaars zijn:
 • een vachtkleur die varieert van vrij donker tot licht
 • een witte aftekening op de kop, het zogenaamde halster
 • witte aftekening op de bovenbenen en onder de staart
 • een smalle band van witte haren aan de oorrand

Wetenswaardigheden
Aanmelding als lid bij het bestuur.
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld.
Voor het inschrijven van dieren tijdens de
herfstinspectie, zowel voorlopig als defini-
tief, zijn kosten verbonden.
Afstammingsbewijzen kunnen worden op-
gevraagd bij de fokadministratie.
Het aantal leden van het Stamboek Blauwe
Texelaar stijgt nog steeds gestaag.

Adressen bestuursleden
Voorzitter
Dhr. E. Vissers
Veestraat 3
5864 CD Meerlo
tel. (0478) 69 13 45

Vice-voorzitter
Dhr. J. Wensink
Welvaartsdwarsweg 25
7381 AK Klarenbeek
tel. (055) 505 23 50

Secretaris en ledenadministratie
Dhr. H. Hoving
Harmsreed 5
9219 VL De Tike
tel./fax (0512) 37 12 25
e-mail: leden@stamboekblauwetexelaars.nl

Penningmeester
Dhr. E. de Vries
Holdingastraat 13
9133 NE Anjum
tel. (0519) 32 17 62

Lid
Dhr. A. Zandwijk
Onderweg 2
4171 BL Herwijnen
tel. (0418) 67 22 04

Fokadministratie
Dhr. K.A. Lunsche
Stelmaker 20
9321 KE Peize
tel. (050) 503 32 39
e-mail: k.a.lunsche@hetnet.nl