| << VORIGE |
Ooi 26045-1758 met lammeren Ooilammeren van 2005
Jan Everts 26045 Comb. Everts Reinard Everts
Dorpsstraat 21, 9527 TB Bronneger, Telefoon: 0599-234893
reinardeverts@hotmail.com
| home | fokkerij | gebruikte rammen |

Welkom op de pagina over het bedrijf van Jan en Reinard Everts. Sinds 1995 zijn wij lid van het Stamboek Blauwe Texelaars. Naast Blauwe Texelaars worden er ook witte Texelaars op ons bedrijf gefokt onder fokkersnummer 0756 van onze vader Geert Everts.

Fokjaar Worpgrootte
Oudere ooien Enters
2000 1,60 1,67
2001 1,89 1,0
2002 1,83 1,0
2003 2,0 1,5
2004 1,82 1,0
2005 1,71 1,0
2006 1,77 1,33
2007 1,91 1,71
2008 1,78 -
2009 2,0 1,0
2010 1,74
In 2000 bestond onze veestapel uit 5 oudere ooien en 3 enters, in 2004 hebben 17 oudere ooien en 9 enters gelammerd. In 2006 lammerden 22 oude ooien en 8 enters. In 2007 hebben 33 oude ooien en 7 enters afgelammerd. In 2008 lammerden 32 oude ooien, en in 2009 31 oude ooien en 1 enter.
Ons bedrijf ligt aan de voet van de Hondsrug in Bronneger (Drenthe).
Doelstelling Het fokken van een schaap dat zowel vleeslamvaderdieren (mooie lange rammen met een goede bespiering in rug, lendenen en achterhand en een sterk beenwerk om vlot veel ooien te dekken) als vleeslammoederdieren (ruime ooien met goede moedereigenschappen die met gemak minimaal zes jaar oud kunnen worden en gemiddeld twee lammeren spenen) kan produceren is ons fokdoel.

Om ons fokdoel te behalen wordt in de fokkerij veel aandacht gegeven aan de ontwikkeling van het dier en worden alle lammeren gescand op spierdikte en vetbedekking. Sinds 2005 wordt van alle lammeren het gewicht op 135 dagen bijgehouden, om gericht te kunnen selecteren op groeivermogen.

Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van dekrammen met het scrapie-genotype ARR/ARR omdat wij streven naar een scrapie-resistente kudde. In het kader van de voedselveiligheid is dit het meest gewenste genotype voor zowel het vleeslamvaderdier als het vleeslammoederdier.

Sinds 2006 wordt door ons geprobeerd om het Booroola-gen in te fokken in zuivere Blauwe Texelaars. Dit resulteerde erin dat in 2009 de eerste Blauwe Texelaar met het Booroola-gen geboren werd. Het Booroola-gen zorgt ervoor dat ooien gemiddeld 0,5 tot 1,0 lam extra per worp brengen.

Ooi 0756-87855
Ooi 0756-87855, Booroola, in 1* x 2 lammeren
Ram 8322-70932
Ram 8322-70932
Ram 0756-30014
Ram 0756-30014, Booroola
Ram 5262-65428
Ram 5262-65428
De kracht van de schapenhouderij is dat dieren buiten lopen en buiten de lammerperiode geen krachtvoer nodig hebben. Wij laten onze lammeren lammeren dan ook groot worden in de weide, zonder krachtvoer. Doordat onze lammeren in de weideperiode geen krachtvoer krijgen kunnen we betrouwbaarder selecteren op groeivermogen.

Onder het kopje 'gebruikte rammen' kunt u meer vinden de rammen die we in het verleden hebben gebruikt in onze fokkerij.

In 2012 worden er lammeren geboren van drie blauwe rammen. Dit jaar hebben we alleen ramlammeren ingezet: ram 8322-70932 (fokker Hendrik Fokkema), de eigengefokte booroola-gen drager 0756-30014 en de uit wit afkomstige 5262-65428 (fokker Ad Klaver). Alle gebruikte rammen zijn ARR/ARR.

Ram 8322-70932 (2-ling) is een krachtige, best bespierde en lange zoon van de eigengefokte ram 0756-2222. Dit ramlam werd in 2011 gekozen bij de beste vijf ramlammeren van de keuring voor Noord-Nederland in Tolbert (voorheen Beilen). Vader 2222 is inmiddels veelvuldig ingezet bij diverse fokkers, en is onlangs bij herhaalde keuring ingeschreven met 89 punten voor Algemeen Voorkomen. Vadersvader is de witte ram 4380-5501. Vadersmoeder is enorm vruchtbare ooi 8476-0789 (AV 91), in 6* x 16 lammeren. Ooi 0789 is een dochter van de witte ram 2325-2066.
Moeder van ram 70932 is ooi 8322-0316 (AV 90, in 2* x 3 lammeren).

Ram 00756-30014 is de derde generatie blauwe booroola ram op ons bedrijf. Via grootvader 0756-02224 en vader 0756-87880 stamt deze ram af van vader 0756-1965 (vleeslamindex 128/64; fokwaarde groei +70 gram/dag met een betrouwbaarheid van 74%). Doordat deze ram naast vijf blauwe ooien ook twee witte booroola's met de blauwfactor heeft gedekt, bestaat de kans dat in 2012 de eerste blauwe booroola wordt geboren die homozygoot is voor het booroola-gen (gen twee keer aanwezig).

Tot slot is gebruik gemaakt van ram 5262-65428. In de zoektocht naar nieuwe, interessante bloedlijnen voor zowel onze blauwe texelaars als onze blauwe booroola's, zijn we uitgekomen op het bedrijf van de bekende witte texelaarfokker Ad Klaver. Vader van dit ramlam is de Engelse Texelaar UK 00LJF-07753 (schofthoogte 75 cm, lengte 93 cm). Moeder is 5262-94342 (in 1 x 2 lammeren). Ram 65428 heeft een fokwaarde voor worpgrootte van 112/35 en een vleeslamindex van 105/85 (+ 29,8 gram groei/dag; +0,15 mm spier; +0,26 mm vet). De unieke bloedvoering van dit ramlam heeft ons doen besluiten om deze ram in te zetten op 12 van de betere ooien.

Ons bedrijf is zwoegervrij. Alle fokdieren zijn onderzocht op scrapie. Alle geteste dekrammen sinds 2004 die zijn getest op de blindfactor zijn BlindfactorVRIJ getest.

Voor meer informatie kunt u ons bellen: (0599) 23 48 93 of mailen: reinardeverts@hotmail.com


Jan en Reinard Everts met hun eerste zelf gefokte lam (1996) Ooi 26045-2010 AV90
Het eerste door ons
zelf gefokte lam (1996)
Ooi 26045-2010, AV 90