<< VORIGE

Opwaardering Sterooien 2006 
09-04-05
bronneger - De op ons bedrijf aanwezige 8476-0322 en 8476-0334 zijn gestegen in hun stergraad, van Sterooi 2 naar Sterooi 3. Ook hun moeders zijn posthuum Sterooi geworden. De moeder van onze dekram kreeg eveneens het predikaat Sterooi 3.

Zowel ooi 8476-0322 (5* x 11) als ooi 8476-0334 (5* x 9) zijn officiëel blindfactorvrij getest.
De moeder van 8476-0322, ooi 8476-0148 (6* x 12), behaalde het predikaat Sterooi 2, de moeder van 8476-0334, ooi 8476-0245 (5 x 12), behaalde het predikaat Sterooi 3.

Ooi 8441-0153 (7* x 15), moeder van onze dekram 8441-0367, behaalde het predikaat Sterooi 3.