<< VORIGE

Drie sterooien 2005 
09-04-05
bronneger - Op de sterooienlijst van 2005 is de combinatie Everts vertegenwoordigd met drie sterooien. Van de veertien in het stamboek aanwezige sterooien lopen er nu twee op ons bedrijf.

Het gaat om de inmiddels overleden ooi 26045-0009 (in 3 keer 6 lammeren, Sterooi 2) en de ooien 8476-0322 (in 5* keer 11 lammeren, Sterooi 2) en 8476-0334 (in 5* keer 9 lammeren, Sterooi 2).

Van ooi 26045-0009 zijn vier ooien definitief ingeschreven met respectievelijk 85, 86, 85 en 87 punten Algemeen Voorkomen. Van ooi 8476-0322 zijn er tot nu toe eveneens vier ooien definitief ingeschreven met 87, 88, 86 en 86 punten Algemeen Voorkomen.
De enige ooi waarvan ook een ram definitief is ingeschreven is ooi 8476-0334. Haar zoon (26045-0066) werd definitief ingeschreven met AV 86, drie dochters werden definitief ingeschreven met 87, 86 en 86 punten.

Van zowel ooi 322 als ooi 334 lopen nog twee 1-jarige ooien op ons bedrijf. Beide ooien wierpen ook dit jaar weer een tweeling: ooi 322 een ooi en een ram, 334 twee ramlammeren.