<< VORIGE

Meerderheid stemmers vindt dat witte
Texelaar rammen ingezet moeten kunnen worden op Blauwe Texelaar ooien
 
18-03-06
bronneger - De resultaten van een op deze site gehouden poll zijn duidelijk: de meerderheid van de 150 stemmers wijst het gebruik van witte Texelaar rammen op Blauwe Texelaar ooien niet af.

Het afgelopen half jaar konden mensen op deze site stemmen over de volgende vraag: Het inzetten van witte Texelaar rammen op Blauwe Texelaar ooien moet mogelijk zijn. 76% van de stemmers beantwoordde op deze vraag 'Ja', slechts 24% was tegen.

De voorstemmers lijken echter mogelijkheden te hebben om vanaf 2006 weer witte rammen te gebruiken. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van het Stamboek Blauwe Texelaars in februari 2006 is het nieuwe fokreglement aangenomen, waarin het gebruik van witte rammen niet expliciet wordt verboden. Voorwaarde is wel dat de vader bij het Stamboek Blauwe Texelaars is geregistreerd, voor de moeder is een registratie in één van de witte Texelaar stamboeken (NTS, TsNH, TES) voldoende. Witte lammeren geboren uit zo'n combinatie worden gewoon in het lammerenbestand opgenomen en kunnen niet op hun kleur worden afgekeurd omdat het fokreglement slechts minimumeisen aan de kleur stelt (om zwarte dieren uit te sluiten) maar niet rept over maximum eisen (om witte dieren uit te sluiten).
Het lijkt er dus op dat witte ramlammeren uit een blauwe vader en een witte moeder gewoon voor de fokkerij gebruikt kunnen worden, mits natuurlijk aan de eisen van vruchtbaarheid (rammoedereisen) en scrapie (ARR/ARR) voldaan is.

Op dit moment is er weer een nieuwe poll op de site: "Scannen op spierdikte helpt de fokkerij vooruit".

Webmaster