<< VORIGE

Te Koop service niet meer gratis 
01-03-06
bronneger - Met ingang van 1 maart 2006 is de service voor stamboekleden om hun dieren te koop aan te bieden niet meer gratis. Deze service, die juist vorig jaar in het leven was geroepen om één plaats te hebben waar vraag en aanbod bij elkaar konden komen is nu beëindigd omdat het Stamboek denkt dit in eigen beheer te moeten uitvoeren.

Het afgelopen jaar is door bijna honderd mensen gebruikt gemaakt van de service, waarbij vooral de mogelijkheid om het te koop bericht zelf te kunnen plaatsen vaak erg werd gewaardeerd. Blauwetexelaar.nl heeft nog in overweging of het de service als betaalde dienst voortzet tegen het oude tarief (voor 1 maart 2005: euro 2,50).